Werkwijze

U kunt doorverwezen zijn door uw huisarts of specialist en een verwijsbrief hebben ontvangen. Of u meldt zich rechtstreeks aan zonder verwijzing. Na aanmelding zonder verwijzing vindt eerst een screening plaats. Indien er geen redenen zijn waarvoor alsnog advies van de huisarts nodig is, wordt de oefentherapie gestart.

Er wordt voor iedereen in overleg een persoonlijk behandelplan opgesteld dat bestaat uit een zorgvuldige keuze van oefeningen en adviezen. Dit behandelplan wordt samengesteld vanuit de volgende uitgangspunten:
  • hulpvraag van de patiënt/cliënt
  • diagnostiek door verwijzer en/of oefentherapeut
  • onderzoek door de oefentherapeut Cesar
  • individuele situatie en mogelijkheden van de patiënt
  • doel van de therapie
Oefentherapie Cesar wordt gegeven in de praktijkruimte en, indien noodzakelijk, bij u thuis. Onder Oefentherapie Cesar kunt u meer lezen over de inhoud van de therapie. U wordt begeleid volgens professionele richtlijnen. Elke individuele behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is dat wat u leert zoveel mogelijk toepast in uw dagelijks leven. Indien nodig, vindt overleg plaats met andere zorgverleners. Ook vindt er een tussentijdse evaluatie plaats.

Tarieven

Ik heb met vrijwel iedere zorgverzekeraar een contract afgesloten. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, wordt het tarief vergoed dat uw zorgverzekeraar hanteert. Indien u geen aanvullende verzekering heeft dan gelden de volgende tarieven:

Reguliere behandeling €37,50
Screening €20,00
Intake en onderzoek na verwijzing €49,50
Psychosomatische behandeling €49,50
Behandeling aan huis extra kosten €16,00
Eenmalig onderzoek €65,00

Voor kinderen onder 18 jaar worden 18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Vervolgens kunnen behandelingen worden vergoed afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Voor patiënten met een chronische indicatie (volgens de “lijst Borst”) worden behandelingen vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Voor meer informatie over deze “lijst Borst” kunt u bij uw huisarts of bij mij terecht.
Design by Dutch Portfolio   Developed by Liqid Design